Reklama, informacja.
Warszawska strona, o warszawskich  ulicach, zabytkach, firmach, sklepach, restauracjach, galeriach i warszawskich ciekawostkach.

abc.warszawa@gmail.com      abc@warszawska.info


501 153 348

Autorska Bibliografia Blog Ciekawostki

Firma

Reklama

Spis ulic

Brzozowa, Bugaj, Celna, Dawna, Długa (strona południowa), Dziekania, Jezuicka, Kanonia, Kamienne Schodki, Krzywe Koło, Miodowa (strona wschodnia), Mostowa (pierzeja południowa), Nowomiejska, Piekarska, Piwna, Podwale, Rycerska, Rynek Starego Miasta Senatorska (1,3), Szeroki Dunaj, Świętojańska, Wąski Dunaj, Plac Zamkowy, Zapiecek.

plan Starego Rynku
+  historia każdej kamienicy

historia Starego Rynku

Rynek Starego Miasta - strona Barssa

Barss Franciszek (1760-1812). Mieszczanin i adwokat warszawski. W okresie Sejmu Czteroletniego był głównym, obok Dekerta, bojownikiem o prawa dla miast. Należał do Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji Rządowej. Brał udział w przygotowaniach do powstania kościuszkowskiego w kraju i na emigracji. Od lutego 1794 r. przebywał w Paryżu jako przedstawiciel władz powstańczych. W środowisku emigracji popowstaniowej reprezentował kierunek umiarkowany, związany z organizacją emigracyjną powstałą we Francji, tzw. Agencją. Następnie współpracował z
J. H. Dąbrowskim, był przedstawicielem Legionów Polskich w Paryżu. Od 1802 r. zamieszkiwał we Włoszech.
W czasie wojny 1812 r. zajmował się aprowizacją armii włoskiej. Zginął prawdopodobnie w czasie marszu Napoleona na Moskwę.


w tle wygląd przedwojenny - kontur oznacza zniszczenia wojenne

Rynek 26

Rynek 24

Rynek 22

Rynek 20

Rynek 18

Rynek 16

Rynek 14

Rynek 12

Rynek 10

Rynek 8

Rynek 6

Rynek 4

Rynek 2

 

Rynek 26 - kamienica Walterowska

Rynek 24 - kamienica Busserowska (Skwarczyńskich)

Rynek 22 - kamienica "pod Fortuną"

Rynek 20 - kamienica Winklerowska (Balcerowska) - Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza

Rynek 18 - kamienica Orlemusowska  -

Rynek 16 - kamienica Greyberowska

Rynek 14 - kamienica Kupcewiczowska - restauracja "U Barssa"

Rynek 12 - kamienica Małodobrych

Rynek 10 - kamienica Troperowska (Properowska)

Rynek 8 - kamienica Ellebrantowska

Rynek 6 - kamienica Gizińska

Rynek 4 - kamienica Strubiczowska 

Rynek 2 - kamienica Bornbachów (Burbachowska) - Staromiejski Dom Kultury

 

www.123noclegi.info

www.gdzie-nocleg.pl

www.stare-miasto.com

www.wiejskie-wakacje.pl

www.123noclegi.pl

  Copyright © 2009-2019 M. Lewandowski firma LEWMARK