Reklama, informacja.
Warszawska strona, o warszawskich  ulicach, zabytkach, firmach, sklepach, restauracjach, galeriach i warszawskich ciekawostkach.

abc.warszawa@gmail.com      abc@warszawska.info


501 153 348

Autorska Bibliografia Ciekawostki

Firma

Reklama - Cennik

Spis ulic

Brzozowa, Celna, Dawna, Długa (strona południowa), Dziekania, Jezuicka, Kanonia, Kamienne Schodki, Krzywe Koło, Miodowa (strona wschodnia), Mostowa (pierzeja południowa), Nowomiejska, Piekarska, Piwna, Podwale, Rycerska, Rynek Starego Miasta Senatorska (1,3), Szeroki Dunaj, Świętojańska, Wąski Dunaj, Plac Zamkowy, Zapiecek.

plan ulicy Brzozowej

 

Numeracja Brzozowej zaczyna się od Gnojnej Góry czyli od tarasu widokowego u wylotu Celnej, uliczka biegnie w dół (równolegle do biegu Wisły i Rynku Starego Miasta), a kończy swój bieg na styku Mostowej i ul. Boleść.

Historia: Ulica ta biegła na terenie nasypowym, poniżej południowo-wschodniego odcinka muru obronnego, od Góry Gnojowej (od wylotu uliczki Dawnej) do ul. Mostowej. Na początku XIV wieku na ten teren wywożono odpadki ze Starego Miasta przez furtę Gnojną (Celną) i Rybaków u wylotu Kamiennych Schodków. W XV i XVI wieku teren ulicy zajmują ogrody i spichlerze.
W 1669 nazywano ulicę „między spichlerzami", od 1771 ustala się nazwa Brzozowa. Poprzednie nazwy to Podwalna, Między Spichlerzami, Od Gnojowej Góry, do Mostowej. Nazwa obecna pochodzi prawdopodobnie od brzóz rosnących na cmentarzu Szpitala św. Łazarza. Zabudowę po stronie zach., nieparzystej, tworzyły tylne oficyny i budynki gospodarcze domów parzystej strony ul. Jezuickiej (numery 4-8, hip. 70-73), kamienic rynkowych Strony Barssa (numery 2-26, hip. 57-69) oraz niektórych domów parzystej strony ul. Krzywe Koło.
Oficyny domów rynkowych w w. XVI-XVII wchłonęły i przekroczyły mur obronny, a później przekształcone były na odrębne kamienice ul. Brzozowej. Po jej stronie wschodniej, parzystej, najstarszymi budynkami były spichlerze, od w. XVIII powstawały tu dworki i budynki folwarczne, w zabudowie luźnej, później zastępowane też przez kamienice.
W XVI wieku na rogu Brzozowej i Mostowej znajdował się szpital św. Łazarza, a w pobliżu drewniany przytułek dla starców, który przetrwał aż do XIX wieku. Zaplecze innego szpitala - św. Jana znajdowało się na drugim końcu blisko Gnojowej Góry, która stanowiła miejskie wysypisko śmieci.
Lustracja Dawidsona z 1754 roku wymienia jakimi zawodami parali się mieszkańcy Brzozowej, możemy tu znaleźć pasztetnika, bawełniarza, łaziebnika i aż "trzy panny co z szafką siadają " (!). Jak się okazuje, panny te sprzedawały tzw. towar norymberski obejmujący galanterię, nici, koronki, wstążki, tasiemki itp.


Z dawnych spichlerzy do czasów II wojny światowej zachowały się trzy: pod nr 12 wybudowany przez Baltazara Strubicza, pod numerem 22 należący do rodziny Baryczków oraz pod numerem 39/41.
Zabudowa zniszczona 1944, odbudowana 1959-62.

 

 


po prawej stronie widoczny pomnik Siłacza (kliknij na Siłacza)

 

 


Taras wieńczący dawna Gnojną Górę z widokami Pragi, pobliskiego Zoo, mostów na Wiśle

 

 


Widok z Gnojnej Góry na ul. Brzozową - w widocznym tu białym domu Brzozowa 6/8 mieszkała pisarka Pola Gojawiczyńska (1896-1963), gdzie napisała "Dziewczęta z Nowolipek"
Poniżej tego domu, na skarpie w kolejnym budynku mieści się
Towarzystwo im. Marii Konopnickiej

 

 


widok ulicy w kierunku Mostowej

 

 


Po lewej tablica poświęcona obronie Domu Profesorów w Powstaniu Warszawskim,
za nią wejście do tego domu, zbudowanego w okresie międzywojennym dla
profesorów Uniwersytetu Warszawskiego (połączenie z posesją Bugaj 9)

 

celna


Po prawej poręcz - czyli górna część Kamiennych Schodków prowadzących
od Brzozowej do Krzywego Koła i Rynku.
Poniżej małego domku (Brzozowa 14) - Kamienne Schodki prowadzą w dół do ul. Bugaj.

 

 

 

 

www.123noclegi.info

www.gdzie-nocleg.pl

www.stare-miasto.com

www.wiejskie-wakacje.pl

www.123noclegi.pl

  Copyright © 2009-2019 M. Lewandowski firma LEWMARK