Reklama, informacja.
Warszawska strona, o warszawskich  ulicach, zabytkach, firmach, sklepach, restauracjach, galeriach i warszawskich ciekawostkach.

abc.warszawa@gmail.com      abc@warszawska.info


501 153 348

Autorska Bibliografia Ciekawostki

Firma

Reklama - Cennik

Spis ulic

Brzozowa, Bugaj, Celna, Dawna, Długa (strona południowa), Dziekania, Jezuicka, Kanonia, Kamienne Schodki, Krzywe Koło, Miodowa (strona wschodnia), Mostowa (pierzeja południowa), Nowomiejska, Piekarska, Piwna, Podwale, Rycerska, Rynek Starego Miasta Senatorska (1,3), Szeroki Dunaj, Świętojańska, Wąski Dunaj, Plac Zamkowy, Zapiecek.

plan ulicy

historia ulicy

         Ulica Świętojańska wytyczona została przy lokacji w. XIII/XIV, stanowiła odcinek głównego szlaku komunikacyjnego miasta (Świętojańska - Rynek - Nowomiejska). Wiodła z Rynku do grodu, stąd jej pierwotna, od w. XV do pocz. w. XVII, nazwa: Grodzka, platea Castrensis. W w. XVII zmiany nazwy: ul. Zamkowa, ul. Św. Jana, od wezwania kościoła kolegiackiego.

Od początku wieku XVIII ustala się obecna nazwa ulicy (do pocz. w. XX Święto Jańska).
Zachodnią pierzeję ulicy, liczącą w. XV-XVI dziewiętnaście działek (sięgających ul. Piwnej), przecinały dwie wąskie uliczki bez nazwy łączące ul. Świętojańską z ul. Piwną. Jedną zabudowano w. XVI (nr 13, hip. 20), drugą zamknięto przed 1743, zabudowano na przełomie w. XIX/XX (między nr 17, hip. 18, a nr 18, hip. 17).

         Na miejscu drewnianej początkowo zabudowy powstają od XVI wieku murowane domy frontowe (jedynie na działce nr 5, hip. 25 budynek murowany istniał już w. XV); ich tylne oficyny wychodziły na ul. Piwną. Zwarta, dwufrontowa (Świętojańska - Piwna) zabudowa działek, własność głównie mieszczańska, ukształtowała się ostatecznie w XVIII wieku.
         W 1831 zburzono kamienicę nr hip. 9, na rogu odcinka ul. Zapiecek, którą wówczas poszerzono. Zabudowa wschodniej pierzei ulicy ulegała większym przemianom.


widok od strony Rynku w kierunku placu Zamkowego

 W. XV-XVI wieku istniało tu sześć posesji mieszczańskich wytyczonych na gruncie miejskim, przylegającym do bloku rynkowego (numery hip. 5-8), kościół kolegiacki Św. Jana pomiędzy dwiema uliczkami poprzecznymi do ul. Świętojańskiej (Dziekania oraz, z pn. strony kolegiaty, uliczka biegnąca do ul. Jezuickiej, zwana wówczas Świętojańską) oraz sześć posesji wydzielonych z gruntów książęcych (nry hip. 2-3, 88), nadanych duchowieństwu (Mansjonaria, Psałteria), szkole parafialnej i mieszczanom.
W latach1598-1626 na gotyckich piwnicach dwóch zburzonych kamienic i uliczce przy kolegiacie wzniesiono kościół jezuitów (nr hip. 5). Ostateczna zabudowa tej pierzei, przetrwała do zniszczeń w 1944, ukształtowała się po przekształceniach związanych ze zmianami własnościowymi w. XVII-XIX. Zburzoną w 1944 r. zabudowę ulicy odbudowano w latach1953-59, przywracając dwa przejścia łączące ul. Świętojańską z ul. Piwną.

kościół św. Jana wg. dawnej ryciny

widok kościoła św. Jana z lat 80-tych XIX w.

 

www.123noclegi.info

www.gdzie-nocleg.pl

www.stare-miasto.com

www.wiejskie-wakacje.pl

www.123noclegi.pl

  Copyright © 2009-2019 M. Lewandowski firma LEWMARK