Reklama, informacja.
Warszawska strona, o warszawskich  ulicach, zabytkach, firmach, sklepach, restauracjach, galeriach i warszawskich ciekawostkach.

abc.warszawa@gmail.com      abc@warszawska.info


501 153 348

Autorska Bibliografia Blog Ciekawostki

Firma

Reklama

Spis ulic

Brzozowa, Bugaj, Celna, Dawna, Długa (strona południowa), Dziekania, Jezuicka, Kanonia, Kamienne Schodki, Krzywe Koło, Miodowa (strona wschodnia), Mostowa (pierzeja południowa), Nowomiejska, Piekarska, Piwna, Podwale, Rycerska, Rynek Starego Miasta Senatorska (1,3), Szeroki Dunaj, Świętojańska, Wąski Dunaj, Plac Zamkowy, Zapiecek.

historia uliczki

 

Jako osobna ulica, Kamienne Schodki składają się z dwóch tylko posiadłości, oznaczonych numerami hipotecznymi 2607 i 2605. Powstała ona dopiero w pierwszej połowie XVIII wieku. Nie ma jeszcze o niej wzmianki w spisach dawniejszych i pierwszy Dawidson umieścił ją w swojej lustracji 1754 r. pod nazwiskiem uliczki Nad Schodkami Kamiennymi, przy której stała podówczas jedna kamienica i dwa domy drewniane [Źródła do dziejów Warszawy, s. 443.]. W roku 1780 od ulicy Brzozowej do Bugaju mieszkańcy własnym kosztem kazali wystawić dalszy ciąg schodków.
Na rogach tego przejścia widoczne są jeszcze ślady bramy i wieży istniejącej niegdyś w tym miejscu. Pierwsza była właściwie jedną z większych furtek w murach, druga nosiła nazwisko wieży albo baszty Białej, o której częste są wzmianki w aktach archiwalnych. W roku 1770 była ona tak zrujnowana, że magistrat wyznaczył wizje budowniczych, którzy ocenili ją za ruderę przeznaczoną do rozebrania. Podźwignięto ją przecież i stała jeszcze w r. 1780, lecz wkrótce potem została usunięta zupełnie, jako grożąca upadkiem [Wieża Biała wybudowana została w drugiej połowie XVI w., służąc do połowy XVII w. za więzienie miejskie. Rozebrana została wg W. Kolberga dopiero w 1838 r. Zob. W. Kolberg, Ślady dawnych murów obronnych otaczających miasto Starą Warszawę, w roku 1868 odszukane, w pracy M. Barucha Warszawa średniowieczna. Dawne mury warowne miasta Starej Warszawy, Warszawa 1929, s. 80.].
Kamienne Schodki są i z tego pamiętne, że przez nie przechodził Napoleon I, cesarz Francuzów, kiedy stanął w Warszawie w grudniu 1806 r.; chciał oglądać miasto i Rynek, gdzie przybywszy wieczorną porą w towarzystwie księcia Józefa Poniatowskiego i kilku marszałków francuskich, kazał, ażeby go najbliższą drogą prowadzić do brzegu Wisły i wskazał ręką w tę stronę, mówiąc, że rzeka tu leży, widział ją bowiem z okien Zamku. Nie zraził się przykrym przejściem i szedł ku Wiśle tym brudnym ustroniem, o którym sprawiedliwe acz niepochlebne wyrzekł zdanie.

Franciszek Maksymilian Sobieszczański. WARSZAWA - wybór publikacji. Biblioteka Syrenki. Wyd. PIW. Wyd. I Warszawa 1967


akwarela Maksymiliana Gierymskiego
"ulica Kamienne Schodki" oryginał znajduje się
w Muzeum Narodowym w Warszawie

 

 W przewodniku po Warszawie z 1897 roku czytamy:
Ulica Kamienne schodki. Najcharakterystyczniejsza z ulic Starego Miasta prowadzi z Brzozowej na Bugaj. Przed zaprowadzeniem wodociągów od świtu do nocy przepełnioną była noszącymi wodę z Wisły,
dziś mało kto tędy przechodzi...

www.123noclegi.info

www.gdzie-nocleg.pl

www.stare-miasto.com

www.wiejskie-wakacje.pl

www.123noclegi.pl

  Copyright © 2009-2019 M. Lewandowski firma LEWMARK