Reklama, informacja.
Warszawska strona, o warszawskich  ulicach, zabytkach, firmach, sklepach, restauracjach, galeriach i warszawskich ciekawostkach.

abc.warszawa@gmail.com      abc@warszawska.info


501 153 348

Autorska Bibliografia Blog Ciekawostki

Firma

Reklama

Spis ulic

 

    Rynek 5

Rynek nr 5, hip. 37, kamienica Riaucourta (Jeleniowska, Pod Bazyliszkiem). Od 1465 wzmiankowany jako właściciel Jan Kirstan, który przed 1470 wystawił kamienicę, zapewne jednotraktową, o głębokości obecnych dwóch przednich traktów. Od końca w. XV należała do kupieckiej rodziny Gniewańskich, następnie 1507-36 do Siodlarzy (Siodlarzewiczów) i Dambalów (Dąbalów). Ok. 1538 własnością Franciszka Łyszcza, kupca, pisarza sądu radzieckiego, potem burmistrza staromiejskiego, przez którego prawdopodobnie przebudowana; wtedy zapewne dostawiony tylny trakt z izbą i przechodem na podwórze, a piwnice w przedniej części domu podzielone i przesklepione. Potem własnością Wiktoryna Eychela i od 1576 Mikołaja Alexandra (Alexandriniego), medyka i rajcy. 1607 spalona, po czym spadkobiercy sprzedali ją jezuitom, a ci 1614 burmistrzowi Stanisławowi Jeleniowi, który kamienicę odbudował.

Po 1632 należała do Jana Kotyńskiego, sekretarza i pisarza kancelarii królewskiej, który wzmiankowany też 1659 i 1669;wówczas układ kamienicy już trzytraktowy. W pierwszej połowie XVIII w. jednym z właścicieli Piotr Riaucourt, bankier; mieściła wówczas jego kantor. W tym czasie nadbudowana do czterech kondygnacji. Ok. 1770-80 fasada zyskała wystrój klasycystyczny, być może za własności Prejów (Breyów), w których rękach (a następnie ich sukcesorów) w ostatnich latach w. XVIII. W 1796 własnością Kwiatkowskich, 1824 Choromańskich, 1831 Nowickich, 1841 Samowiczów i ich spadkobierców, 1908 Zawadzkich. 1871 oficyna tylna jeszcze drewniana. 1928 polichromia fasady wyk. przez Stanisława Rzeckiego.
Po 1935 parter przerobiony na urząd pocztowy. Po zniszczeniu 1944 fasada zachowana do wysokości gzymsu wieńczącego. Po rozebraniu pozostałości kamienica odbudowana 1952-53 wg proj. Mieczysława Kuźmy i Lesława Nowakowskiego, w nawiązaniu do stanu sprzed 1944, zachowującego cechy przebudowy z 1770-80, bez oficyn. - Czterokondygnacjowa z mieszkalnym poddaszem, trzytraktowa. Układ wnętrz wyższych kondygnacji nowy, proj. pracowni Piotra Biegańskiego, przystosowany na użytek restauracji „Bazyliszek". Fasada trzyosiowa. Przyziemie nowo projektowane, kuta wywieszka z przedstawieniem bazyliszka proj. Jerzego Brabandera.

wg. Wiktora Gomulickiego "Opowiadania o starej Warszawie"

O domu nr 5 mniej jeszcze jest do powiedzenia.
W wieku XVII był własnością najpierw Jeleniów, następnie Kotyńskich. Ani pierwsi, ani drudzy nie zajęli w dziejach miasta miejsca wydatnego. Pomiędzy członkami magistratury nazwisk tych na próżno szukałem.
Breza, Kwiatkowski, Choromański, Sarnowicz — oto nazwiska późniejszych właścicieli domu.
Na jego czole, ponad środkowym oknem pierwszego piętra, znajduje się w płaskorzeźbie medalionowej portret mężczyzny.

 

www.123noclegi.info

www.gdzie-nocleg.pl

www.stare-miasto.com

www.wiejskie-wakacje.pl

www.123noclegi.pl

  Copyright © 2009-2019 M. Lewandowski firma LEWMARK