Reklama, informacja.
Warszawska strona, o warszawskich  ulicach, zabytkach, firmach, sklepach, restauracjach, galeriach i warszawskich ciekawostkach.

abc.warszawa@gmail.com      abc@warszawska.info


501 153 348

Autorska Bibliografia Blog Ciekawostki

Firma

Reklama

Spis ulic

 

    Rynek 27

Rynek nr 27. Kamienica Fukierowska (Korbowska, Strubiczowska. Pierwotnie dwa domy, początkowo drewniane. - Lewy (od strony kamienicy nr 25) na bardzo wąskiej dział (prawdopodobnie w miejscu pierwotnej uliczki gospodarczej). Pierwszy raz wzmiankowany jako własność Jana Wilka, od 1441 Macieja potem Zygmunta Tłusto, którzy zapewne wznieśli kamienicę murowaną, potwierdzoną 1466 i 1469 jako „lapidea Tlustonis".  Od 1466 w posiadaniu rodziny Siodlarzy (Siodlarzewiczów), m.i. Mateusza i Stanisława, następnie: do 1517 Wolfgangów, od 1528 Ulryka Burcholcera, kuśnierza, od 1531 Fryderyka, złotnika. - Prawy (od strony kamienicy nr 29) pierwszy raz wzmiankowany 1442 jako własność Andrzeja Grabskiego, następnie m.i.: 2. poł. w. XV Marcina Benescha i jego zięcia Wolfganga, od 1517 Stanisława Siodlarza. 1505 wzmiankowana po raz pierwszy kamienica (1529 potwierdzona wspólną ścianą z sąsiednią nr 29). Od 1531 w posiadaniu Tomasza Korba, kupca; 1543 wdowa po nim, Katarzyna, nabyła sąsiednią kamienicę; odtąd obie w rękach jednego właściciela. Zniszczone być może pożarem 1544, 1552 połączone przez kolejnego właściciela, Jerzego Korba (syna Tomasza) w wyniku gruntownej rozbudowy od piwnic (zbudowane z jednolitej cegły; wcześniejsze wątki tylko za sklepieniami w ścianach wzdłużnych, do których dostawione poprzeczne). - Wzniesiona w formach zapewne jeszcze gotyckich, z bogatą fasadą i przyziemiem znacznie wyższym od obecnego (górne części wnęk w ścianach wnętrza pierwotnego przyziemia rekonstruowane w pomieszczeniach tylnego traktu na I p.). Po 1625 w posiadaniu Piotra Kłosa. 1647 remontowana przez ówczesnego właściciela, burmistrza Baltazara Strubicza, podczas którego być może obniżono wysokość parteru i połączenie z oficyną kamiennymi gankami. 1661 trzykondygnacjowa, z niską sienią na całą szerokość budynku, krytą drewnianym stropem.

Od 1690 własność Michała Reicherta (Richarda) i jego żony 2° voto Zappio, następnie jej wnuków Benedykta i Aleksandra Wemmerów. Od 1715 w posiadaniu Jana Ernesta Schindlera, superintendenta ceł królewskich, przez którego gruntownie przebudowana 1718 z podwyższeniem o jedną kondygnację, zwężeniem i zasklepieniem sieni i ustawieniem w niej kolumny z figurą Jana Chrzciciela (nie zachowana) oraz ostatecznym ukształtowaniem ganków na dziedzińcu, które otrzymały kute balustrady z datą i inicjałami JES (nieodtworzone). 1782 ponownie przebudowana przez ówczesnego właściciela Jakuba Rabe, kupca, zapewne wg proj. Szymona Bogumila Zuga; nadano wówczas wystrój fasadzie i przekształcono wnętrza (m.i. wystrój malarski sali na pierwszym piętrze, zachowany do 1944). Od 1810 w rękach rodziny Fukierów, kupców win. Z ich inicjatywy kilkakrotnie przekształcana: 1818 m.in. odnawiano dziedziniec i portal główny, na którym dodano herb Fukierów i litery FF (Florian Fukier), ok. 1859 połączono piwnice z sąsiednimi kamienicami nr 29 i 31; 1910-2 remont dziedzińca z inicjatywy Henryka Fukiera, wg proj. Władyslawa Marconiego i Jarosława Wojciechowskiego (zob. ul. Piwna nr 44). 1916-8 w jednej z izb tylnych parteru urządzono tzw. Salę Kazimierzowską wg proj. Zdzisława Kalinowskiego i Zygmunta Kamińskiego (nie zachowana); 1921 jedną z sal na I piętrze proj. Karol Siciński; 1928 polichromię na fasadzie wyk. Stanisław Kazimierz Ostrowski; 1931 podczas częściowego remontu wnętrz, być może wg proj . Juliusza Nagórskiego, odkryto i zakonserwowano strop ze śladami polichromii (nie odtworzona). 1939 uszkodzona. Po zniszczeniu 1944 zachowane piwnice, częściowo mury przyziemia z portalami i fragmenty sklepień parteru. Odbudowana 1947- 53 wg proj . Wacława Podlewskiego z odtworzeniem bryły i fasady z 1782, dziedzińca z gankami, nowo projektowanymi wnętrzami, w parterze odtworzonymi wg stanu sprzed 1944. 1969 przebudowa poddasza na cele mieszkalne.
Piwnice gotyckie w. XV, z zachowanym podziałem wzdłużnym na pierwotne dwie kamienice. w ścianach bocznych i wzdłużnej wnęki, ponadto schody i okienka na Rynek, sklepienia kolebkowe (niektóre o łuku ostrym). Przy wejściu do której żeliwna latarnia wyk. 1953 przez Mieczysława Jarnuszkiewicza. Sień zamknięta ścianą poprzeczną, przy której, pomiędzy arkadowymi przejściami znajduje się kamienna kolumna. Na piętrze, w tylnym trakcie zrekonstruowane górne części przesklepionych wnęk dawnej sieni, z poł. w. XVI.
Fasada klasycystyczna, trzyosiowa. Na parterze, ze skarpą w narożniku lewym, po prawej duże okno, pod którym drzwi do szyi piwnicznej, po lewej kamienny, portal zamknięty półkoliście, 2. poł. w. XVIII, w kluczu którego dwie lilie (herb Fukierów) i litera F (druga nie odtworzona), 1818. Nad przyziemiem drewniany daszek, wsparty na trzech wspornikach, pod którym, nad wejściem, okrągły, kuty szyld z kiścią winnego grona wyk. 1953 przez Mieczysława Jarnuszkiewicza. Wyższe kondygnacje ujęte malowanym (w narożniku lewym) pasem słuckim, na którym daty 1566-1953, wyk. 1953 przez Witolda Millera. Okna I i II p. w obramieniach z motywami rozet, cekinów, girland i kampanul, zwieńczone trójkątnymi przyczółkami. Okna III p. w profilowanych opaskach z wolutowymi kluczami, po bokach których girlandy. Okna II i III p. z ławami wspartymi na kroksztynach, pomiędzy którymi na II p. podwieszone girlandy. Pomiędzy oknami płaskorzeźbione, zawieszone na wstęgach: na I p. gałązki winnego grona, na II p. okrągłe medaliony z rozetami, na III p. zwisy owocowo - kwiatowe; cała dekoracja częściowo złocona. Gzyms wieńczący wsparty na kroksztynach. Elewacja tylna trzyosiowa; w przyziemiu, na osi portal kamienny, zamknięty półkoliście, z herbem Fukierów w kluczu, po 1818. Dach z latarnią nad częścią pd., z trzema wystawkami od frontu..


lata 60-te XX w. niemal "świeżo" zrekonstruowana kamienica

 

www.123noclegi.info

www.gdzie-nocleg.pl

www.stare-miasto.com

www.wiejskie-wakacje.pl

www.123noclegi.pl

  Copyright © 2009-2019 M. Lewandowski firma LEWMARK