Reklama, informacja.
Warszawska strona, o warszawskich  ulicach, zabytkach, firmach, sklepach, restauracjach, galeriach i warszawskich ciekawostkach.

abc.warszawa@gmail.com      abc@warszawska.info


501 153 348

Autorska Bibliografia Ciekawostki

Firma

Reklama - Cennik

Spis ulic

 

    Piwna 48

Piwna 48, hip. 48, to narożnik ul. Wąski Dunaj. Pierwotnie drewniane były to zabudowania gospodarcze działki Rynek St. Miasta nr 31 (tamże zob. właściciele). Murowana oficyna wzniesiona na początku XVI wieku jako piętrowa, podpiwniczona, o niższych niż obecnie kondygnacjach (zachowana zewnętrzna ściana boczna z oboma narożnikami i oknami drugiej kondygnacji). Jednocześnie wzniesiono, przyległe do budynku od podwórza, pomieszczenie zw. basztą, na planie nieregularnego czworoboku. Prawdopodobnie była to studnia, którą wydzielono w rogu pomieszczenia drewnianą cembrowiną, pogłębioną później w związku z obniżeniem lustra wody (w dotychczasowej literaturze oficyna z "basztą" datowana na w. XIV i uważana za siedzibę wójtostwa z więzieniem?). Oficyna wielokrotnie przebudowywana, m.in. 1635-1637 nadbudowano drugie piętro i zmieniono wysokości kondygnacji (zachowane do dziś). W 1746 remont został upamiętniony datą na portalu; 1834 połączona z kamienicą frontową wspólną klatką schodową, z której wejście do górnej części dawnej studni; 1913-1915 odsłonięto gotycką ścianę od Wąskiego Dunaju oraz dolną część studni, po zbadaniu zasypaną.
Po zniszczeniach 1944 w większości zachowana do gzymsu wieńczącego, odbudowana 1948-53 wg proj. Jana Grudzińskiego, z zachowaniem ocalałych murów, które wzmocniono i częściowo przemurowano, nowo projektowanymi wnętrzami, w przyziemiu nawiązującymi do stanu sprzed 1944, elewacją tylną i detalami. Kamienica ma charakter barokowym z elementami gotyckimi, trzykondygnacjowa z mieszkalnym poddaszem.

W przyziemiu po prawej sień, po lewej dwa pomieszczenia. Fasada trzyosiowa; po prawej portal kamienny zamknięty półkolistą profilowaną archiwoltą w kluczu której znajduje się gmerk z literami J[ordan] K[ostrzewski] R[estauravit] A[nno] D[omini] oraz datą 1746 obok której litery L[audetur] J[esus] C[hristus] A[men], drzwi i krata nadświetla nowe; po lewej półkoliście zamknięte okno (do 1944 otwór wejściowy).
Elewacja boczna połączona z elewacją boczną kamienicy Rynek St. Miasta nr 31 ścianą kurtynową z 1834, z półkolistymi prześwitami; na drugiej kondygnacji odsłonięty mur gotycki z cegły w układzie polskim i wendyjskim z dwoma zamurowanymi oknami.

www.123noclegi.info

www.gdzie-nocleg.pl

www.stare-miasto.com

www.wiejskie-wakacje.pl

www.123noclegi.pl

  Copyright © 2009-2019 M. Lewandowski firma LEWMARK