Reklama, informacja.
Warszawska strona, o warszawskich  ulicach, zabytkach, firmach, sklepach, restauracjach, galeriach i warszawskich ciekawostkach.

abc.warszawa@gmail.com      abc@warszawska.info


501 153 348

Autorska Bibliografia Ciekawostki

Firma

Reklama - Cennik

Spis ulic

 

    Piwna 20

 

PIWNA NR 20, hip. 15. Pierwotnie tylna część parceli ul. Świętojańska nr 23 (tamże zob. właściciele), na której w 2. pół. w. XVII lub na pocz. w. XVIII właściciele Witthoffowie wznieśli kamienicę.

Wówczas jednotraktowa, o dwóch pomieszczeniach na parterze (z większego wydzielony później korytarz), trzy kondygnacj owa i trzyosiowa.

Po zniszczeniu 1944 pozostały mury i sklepienia piwnic i parteru, z portalem od ulicy. Po rozebraniu pozostałości odbudowana 1951-3 wg proj. Stefana Krasińskiego, w nawiązaniu do stanu sprzed 1944.

Fasadę zrekonstruowano z niewielkimi zmianami (m.i. obramień okiennych), budynek skrócono o 1/2 traktu; zlikwidowano klatkę schodową (wspólna z kamienicą nr 24), układ wnętrz nowy.

Trzykondygnacjowa. Piwnica z w. XVII lub XVIII, jednoprzestrzenna o sklepieniu podpartym prostopadłym do ulicy łękiem.

Fasada trzyosiowa, w parterze na osi zrekonstruowany portal w typie w. XVII, boniowany, zamknięty półkoliście, zwieńczony kulą.

Na parterze od lat mieści się antykwariat książki.

 

www.123noclegi.info

www.gdzie-nocleg.pl

www.stare-miasto.com

www.wiejskie-wakacje.pl

www.123noclegi.pl

  Copyright © 2009-2019 M. Lewandowski firma LEWMARK