Reklama, informacja.
Warszawska strona, o warszawskich  ulicach, zabytkach, firmach, sklepach, restauracjach, galeriach i warszawskich ciekawostkach.

abc@warszawska.info    abc.warszawa@gmail.com


501 153 348

Autorska Bibliografia Ciekawostki

Firma

Reklama - Cennik

Spis ulic

 

Piwna 18

   

 

PIWNA NR 18, hip. 16, kamienica metrykantów koronnych. Pierwotnie oficyna kamienicy ul. Świętojańska nr 21 (tamże zob. właściciele). Na miejscu dawnej zabudowy tylnej wzniesiono w 1718 kamienicę czterokondygnacjową, trzyosiową, siedzibę metrykantów koronnych. 1817 przebudowana.

Ok. 1840 zamurowano kartusz z orłem nad wejściem, odkryto go 1909 przy odnawianiu kamienicy.
Po zniszczeniu 1944 zachowane mury i sklepienia piwnic oraz część murów i sklepień parteru. Odbudowana 1952-53, wg proj. Stefana Krasińskiego, w nawiązaniu do stanu sprzed 1944, z odtworzeniem fasady i układu parteru ze zlikwidowaniem klatki schodowej (wspólna z kamienicą nr 16). - Czterokondygnacjowa, jednotraktowa. Piwnica jednoprzestrzenna z ok. 1718. Nad wejściem zrekonstruowany płaskorzeźbiony kartusz z orłem zwieńczony koroną, pod nim data 1718 (relikty autentycznego kartusza wmontowane nad wejściem od strony podwórza).

Tygodnik Ilustrowany z 1909 roku w nr-ach 24 i 25

"Z powodu zamieszczonej w Nr. 24 Tygodnika llustrowanego ilustracyi z wyobrażeniem herbu Królestwa, odsłoniętego przy odnawianiu fasady domu Nr. 18 przy ulicy Piwnej, podajemy tu niektóre szczegóły, odnoszące się do przeszłości owej historycznej kamienicy.
W ubiegłych wiekach kamienica owa nosiła miano kowalkowskiej, następnie Falkiewiczów, wójtów Starej Warszawy. W r. 1669 należała ona do Stanisława Falkiewicza, który po raz pierwszy w godności wójta Starej Warszawy podpisał elekcyę Michała Korybuta. Po Falkiewiczu dziedzictwo owego domu przechodziło kolejno do metrykanlów, t. j. pisarzy aktowych. Najdawniejszym z nich, wzmiankowanym w zbiorze dokumentów księgi hypotecznej, był w r. 1740 Sebastyan Rybczyński, pisarz dekretowy koronny, ostatnim z rzędu przed rokiem 1835 był rozgłośnego imienia uczony, znawca sanskrytu, Walenty Skorochód Majewski, członek b. Towarzystwa przyjaciół nauk, postać wybitna i oryginalna, jedna z niewielu, która do końca życia, już po listopadowem powstaniu, nieporzuciła kontusza, źupana i rogatywki. Ów to Walenty Skorochód Majewski, nabywszy w r. 1816 kamienicę Nr. 18 przy ulicy Piwnej, umieścił w niej pierwszą i ostatnią drukarnię z czcionkami sanskryckiemi. Nad drzwiami wejściowemi wmurował orła białego na tle karmazynowem, z koroną królewską, oraz datami 1717—1816 (F. M. Sobieszariski w Kuryerze Warszawskim z r. 1877 Nr, 258). Emblemat ów niewiadomo z jakiego powodu został w roku 1840 zasłonięty warstwą tynku, dopiero przed kilkoma dniami wypadkowo na ślad jego natrafiono i odsłonięto, na szczęście bez uszkodzenia.

Po śmierci Skorochoda Majewskiego dom ów przeszedł na wdowę i owdowiałą po Kasprze Buczyńskim jedyną córkę jego i w r. 1840 sprzedany został wdowie Helenie Gierzyńskiej, po której w charakterze właścicieli objęła go rodzina Ratułdów, Magdalińskich i Hirszfeldów. W r. 1873 kamienicę dawną kowalkowską nabyła Emma Kozicka, małżonka Członka Senatu, i Cecylia Wernerowa, żona Symeona Wernera. Nabytą w całości przez p. Kozicką nieruchomość odziedziczyły dwie córki, panie Eichlerowa i Thiemowa. Ostatecznie w drodze działów historyczna kamienica stała się własnością pani Heleny Thiemowej, żony doktora, i w jej posiadaniu obecnie pozostaje. A. K." 
- publikowano w czerwcu 1909 r.

 
 

www.123noclegi.info

www.gdzie-nocleg.pl

www.stare-miasto.com

www.wiejskie-wakacje.pl

www.123noclegi.pl

  Copyright © 2009-2019 M. Lewandowski firma LEWMARK