Reklama, informacja.
Warszawska strona, o warszawskich  ulicach, zabytkach, firmach, sklepach, restauracjach, galeriach i warszawskich ciekawostkach.

abc.warszawa@gmail.com      abc@warszawska.info


501 153 348

Autorska Bibliografia Blog Ciekawostki

Firma

Reklama

Spis ulic

Baczyńskiego, Bagno, Pl.Bankowy, Bednarska, Bielańska, Boduena, Bracka, Canaletta, Chmielna, Corraziego, Czackiego, Daniłowiczowska, Pl.Defilad, Dowcip, Dynasy, Elektoralna, Fredry, Gałczyńskiego, Gamerskiego, Graniczna, Grzybowska, Pl.Grzybowski, Hipoteczna, skwer Hoovera, Jana Pawła II (strona wschodnia), Jasna, Al.Jerozolimskie (strona północna), Karasia, Karowa, Kopernika, Kozia, Krakowskie Przedmieście, Kredytowa, Królewska, Krywulta, Kubusia Puchatka, Małachowskiego, Mariańska (po obu stronach Świętokrzyskiej, Marszałkowska, Pl.Mirowski, Mazowiecka, Moliera, Moniuszki, Niecała, Niżyńskiego, Nowy Przejazd, Nowy Świat, Oboźna, Okólnik, Ordynacka, Orla, Ossolińskich, Pańska, Piłsudskiego, Plater, Pl.Powstańców Warszawy, Próżna, Przechodnia, Przeskok, Przybosia, Ptasia, Rysia, Senatorska, Sewerynów, Sienkiewicza, Sienna, Smolna, Al.Solidarności, Sosnowa, Szkolna, Szpitalna, Śliska (nr 3-9), Świętokrzyska, Tamka (od Kopernika do Pałacu Ostrogskich nr 40, 43-49), Pl.Teatralny, Tłomackie, Traugutta, Trębacka, Tuwima, Twarda, Warecka, skwer Wiecheckiego, Widok, Wierzbowa, Zgoda, Zielna, Zimna, Złota, Pl.Żelaznej Bramy.

plan ulicy

historia ulicy

Historię Krakowskiego Przedmieścia przedstawiamy w oparciu o przewodnik wydany w 1938 r. pod tytułem: "Warszawa - przewodnik krajoznawczy". W cytowanych obszernych fragmentach przewodnika zachowano pisownię oryginału. Tekst niniejszy może służyć porównaniom ze stanem obecnym kamienic i budynków wobec zniszczeń i strat spowodowanych w okresie II wojny światowej 1939-1945. I dziś Krakowskie Przedmieście zmienia swoje oblicze poprzez nowe nawierzchnie, zwężenie ulicy, ograniczenie ruchu kołowego oraz nową aranżację wystroju tego najciekawszego odcinka Traktu Królewskiego.

         Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat po dziś dzień są ulicami, którymi przesuwają się wszystkie ważniejsze pochody, wjazdy, pogrzeby; jest to miejsce świątecznego spaceru w godzinach południowych, tutaj też mają swoje magazyny największe księgarnie, oraz szereg wielkich firm kupieckich.
         Ul. Krakowskie Przedmieście (do 1499 r. nazywana Przedmieściem Czerskim) kiedyś rozpoczynała się przy dzisiejszym pl. Zamkowym Bramą Krakowską, zburzoną w 1818 r.; biegnie mniej więcej równolegle do Wisły linią niezbyt prostą, przedłuża się i zwęża w ul. Nowy Świat, a dalej rozszerza w pięknie zadrzewione Aleje Ujazdowskie. To położenie i równocześnie fakt, że tędy prowadzi przez most Kierbedzia najkrótsza droga ze śródmieścia na Pragę — włącza Krak. Przedmieście do najważniejszych arterii stolicy. Również ważną arterią było Krak. Przedmieście w ciągu historycznego rozwoju miasta, szczególnie od chwili ustalenia stolicy w Warszawie, zważywszy że tędy wiodła droga do Krakowa. Wzdłuż niej powstawały kościoły i pałace na jurydykach, w znacznej mierze zachowane i nadające Warszawie specyficzne piętno.

Nr. 89 — dom narożny przy pl. Zamkowym z mansardowym dachem (podwyższony w początku XX w. o jedno piętro) zaczyna na Krakowskim Przedmieściu szereg kamienic z XVIII w., w założeniu nieraz jeszcze wcześniejszych, o długich wąskich sieniach i kamiennych portalach, jak na Starym Mieście. W XIX w. większość tych kamienic uległa przebudowie i przelicowaniu tracąc czystość dawnego stylu. Wszakże poszczególne z nich zasługują na uwagę.
Nr. 87 — dawny dom kupca Dobrycza (przebudowany przez J. Fontanę w pół. XVIII w.) rokokowa fasada z ładnie osadzonymi balkonami, attyka z dekoracyjnym motywem wazonów i girland wraz ze zdobnym kartuszem, piękne okucia drzwi i balkonów.
Nr. 81 — z pół. XVIII w. z rokokową dekoracją.
Nr. 79 — t. zw. Kamienica Roeslerów, (proj. Sz. B. Zuga) z końca XVIII w. zachowała cechy klasycystyczne. Przebudowana w XIX w. (od podwórza, ul. Senatorska 11, widoczna część starej elewacji).
W lekko wygiętym łuku Krak. Przedmieścia pomiędzy Miodową a Trębacką utrzymały mniej lub więcej cechy stylowości, domy Nr. Nr. 69, 65, 63, 57 i 29.
Nr. 45 — wyróżnia się fasadą i czystością stylu Ludwika XVI. Kamienica ta, projektowana przez E. Sehrögera, zachowała szczęśliwie w dawnej łazience wykwintną dekorację rzeźbiarską, przedstawiającą — Pory roku.

Nr. 27 — do 1920 r. znajdowała się tu kawiarnia, w dobie Król. Kongres, punkt zborny cyganerii warszawskiej: bywali tu: Chopin, Mochnacki, Nabielak, Słowacki.

Na rogu ul. Trębackiej (Nr. 2) i Koziej, zwrócona jest do Krak. Przedmieścia (Nr. 25) t. zw. „dawna poczta saska", będąca jakiś czas pałacem Ostrowskich, od 1790 r. własn. St. Augusta, a po jego śmierci — ks. Józefa. W 1804 r. nabyta została przez rząd pruski na urząd pocztowy, który mieścił się tu aż do przeniesienia na pl. Napoleona. Kamienica ta zachowała pierwotny charakter rokokowy, w XIX w. nadbudowano jedno piętro, zręcznie dostosowane do całości.
Bogatsza w zabytkowe budowle jest przeciwległa strona Krak. Przedmieścia o numeracji parzystej. Rozpoczyna się ona, co prawda, zaraz za Marjensztadtem bezstylową kamienicą, (przeznaczoną na zburzenie w regulacyjnym planie miasta),
Naprzeciw wylotu ulicy Miodowej wznosi się Kościół pobernardyński, pod wezw. św. Anny, (obecnie kość. akademicki). Osobno stojąca wieża z 1578 r., przebudowana w 1818 r., dziedziniec z figurą Matki Boskiej na kolumience (1643 r;) spokojna fasada (1788), tworzą harmonijną całość, podporządkowaną wolą arch. P. Aignera duchowi klasycyzmu.
Kość. św. Anny powstał z fundacji ks. Mazowieckich w 1454 r., jako kościół gotycki; odbudowany ponownie po pożarze 1533 r., zachował w prezbiterium, zakrystii i w resztkach krużganków, zwłaszcza przy zakrystii, ślady pierwotnej struktury, (uwydatnionej szczególnie w gwiaździstych i kryształowych sklepieniach). Parokrotne pożary, a przede wszystkim wojna szwedzka, wprowadziły znaczne zmiany w wyglądzie świątyni. Przebudowie w latach 1660— 1667 kościół zawdzięcza barokową architekturę nawy, gruntownie restaurowanej w 1749 r., w następstwie czego całe wnętrze łącznie ze sklepieniem zostało pokryte polichromią przez br. bernardyna W. Żebrowskiego. Marcin Zaleski w 1852 r. uzupełnia tę polichromię widokami, a w drugiej połowie XIX w. A. i J. Strzałeccy — niezbyt umiejętnie ją restaurują.
Fasada kościoła św. Anny należy do wytworniejszych w Warszawie. Wykonał ją P. Aigner w 1788 r.
W prostym tympanonie — monogram S. A. Nad portykiem medalion z Matką Boską (obraz A. Murzynowskiego) na miejscu usuniętego przez Rosjan orła. W niszach słabe artystycznie posągi czterech ewangelistów, rzeźby J. Monaldiego, ponad nimi płaskorzeźby przedstawiające symbole cnót. Fasada Aignera przesłania dawną; fasadę barokową, widoczną z dzwonnicy — między nimi znajduje się szeroka kruchta...
Na placu przed kościołem składali niegdyś królom polskim hołd książęta pruscy i kurlandzcy. W 1794 r. ustawiono tu szubienicę dla Targowiczan.

Nr. 66 — to gmach który dostraja się rzymską arkadą fasady projektowanej przez P. Aignera w 1818 r. (rest. przez J. Ankwicza w 1856 r.) do kościoła św. Anny. Od 1870 r. do 1885 r. odbywały się tu wystawy Tow. Zachęty Sztuk Pięknych, obecnie jest tu Muzeum Przemysłu i Rolnictwa; mieszczą się tu liczne pracownie naukowe oraz Muzeum Etnograficzne i część Muzeum Techniki i Przemysłu. Obok bramy tablica pamiątkowa.

Nr. 64 (Krak. Przedmieście) — druga z kolei siedziba Resursy Obywatelskiej (1861), arch. E. Cichocki i L. Karasiński (1863 r.). Dawniej własność Zamoyskich, darowana oo. bernardynom; w 1765 r. mieszkanie podkanclerza Młodziejowskiego. W 1801 r. własność Ludwika XVIII, który pod nazwiskiem hr. de Lilie mieszkał wówczas w Warszawie.
Nr. 62 — o skromnej fasadzie empirowej, ujętej dwoma ryzalitami o attykowanych szczytach, z wymownym napisem Res sacra miser, to przebudowany z dawnego klasztoru karmelitanek bosych (od 1663 r.) w 1818 r. przez A. Corazziego dom Towarzystwa Dobroczynności; w niewielkiej kaplicy św. Teresy znajdują się obrazy: R. Hadziewicza: św. Teresa, A. Blanka: Chrystus Ukrzyżowany i nieznanego artysty Widok klasztoru karmelitanek, przed przebudoiwą - Corazziego.
Pod wielkim ołtarzem pochowana jest córeczka Jana Kazimierza, Maria Teresa. W dawnym lektorium klasztornym — malowidła, z XVIII w. przedstawiające żywot św. Eufrozyny. W sali posiedzeń duża kolekcja portretów z XVIII i XIX w. działaczy i członków T-wa Dobroczynności. W podwórzu pozostały fragmenty d. pałacu siostry króla Stanisława Augusta, Zamoyskiej.
Cały ten sharmonizowany stylowo kompleks budynków, począwszy od d. klasztoru bernardynów — zajmuje miejsce, w którym w końcu XVI w. wznosił się pałac Jerzego Mniszcha, wojew. sandomierskiego, ojca „carowej" Maryny. Od 1611 r. posesja ta należy do podkomorzego kor. Andrzeja Boboli (nagrobek w katedrze) a w latach 1617—32 do króla. W tym czasie mieści się tu pierwsza mennica warszawska. Od 1632 r. własność Adama Kazanowskiego, marsz. nadw. kor., który buduje tu swój słynny z opisów pałac, odziedziczony potem przez zdrajcę Hieronima Radziejowskiego, a zniszczony ostatecznie przez najazd szwedzki w pół. XVII w.
Naprzeciw T-wa Dobroczynności stoi frontem do pl. Zamkowego niewielka figura Matki Boskiej Passawskiej, wystawiona przez królewskiego budowniczego, J. Bellotti, w 1683 r. na pamiątkę wygaśnięcia morowej zarazy oraz dla uczczenia zwycięstwa Jana III pod Wiedniem, jak głoszą o tym umieszczone na cokole napisy.
Obecny długi skwer, ciągnący się stąd aż po kościół Karmelitów, był niegdyś zajęty przez zwarty szereg kamienic rozdzielających dzisiejszą ulicę na dwie: t. zw. Wąskie Krak. Przedmieście i Krakowskie Przedmieście.
Kierując się względami bezpieczeństwa, władze rosyjskie zburzyły te domy po styczniowym powstaniu. Między innymi uległy zniszczeniu domy — Zofii Lullier, słynnej kabalarki z czasów St. Augusta, t. zw. dom Malcza, zbudowany 1767 r. przez J. Wasilewskiego, posiadający cały szereg głośnycb w XVIII w. lokatorów (jak bp Ign. Krasicki, bankier Kabryt, H. Kołłątaj, Ludwik XVIII), kamienica Barssa, działacza mieszczańskiego, z czasów Sejmu Czteroletniego, a w czasie insurekcji naszego przedstawiciela w Paryżu.

Przeciwległy kraniec skweru zajmuje pomnik Adama Mickiewicza, dzieło rzeźbiarza C. Godebskiego, postawiony w setną rocznicę urodzin poety; wobec zakazu wygłaszania przemówień po polsku, uroczystość odsłonięcia jego była olbrzymią, milczącą manifestacją tłumów. Kolumna i cokół wykonane z granitu alpejskiego, artystyczna krata żelazna wykuta ręcznie jako ofiara robotników w zakładach Zielezińskiego w Warszawie.

Nr. 56 — z tyłu za pomnikiem kamienica z wielką wklęsłą bramą, t. zw. „Dziekanka" (podwórze z galerią drewnianych balkonów).
Nr. 54 i 52 — kompleks zabudowań poklasztornych z XVII i XVIII w. sąsiedniego kościoła pokarmelickiego.

Kościół pokarmelicki pod wezw. św. Józefa Oblubieńca rysuje się monumentalną bryłą, zdradzającą wewnętrzny plan świątyni trójnawowej, przeciętej transeptem. Dwie dzwonnice — latarnie oraz kula ziemska z hostią wieńczą kolumnową fasadę.
Nad wejściem głównym tablica erekcyjna, uwieńczona kartuszem z Radziwiłłowskim orłem podaje datę — 1782 r. — wzniesienia sumptem Radziwiłłów Nieświeskich tej pięknej i nota bene jedynej z owego czasu w Warszawie fasady z ciosu.

Nr. 46/48 — dawny pałac Radziwiłłów, obecna siedziba Prezydium Rady Ministrów, wysuwa się ku ulicy długimi skrzydłami, tworzącymi szeroki dziedziniec, w którego głębi rozpościera się. główny korpus. Zasadniczą bryłę, korpusu i fasady od strony ogrodu (uzupełnioną kolumnadą z początku XIX w.) zawdzięcza pałac arch. C. Tencalli, który w 1645 r. wzniósł go dla hetmana Koniecpolskiego.
Epoka saska zaznaczyła się przebudową gmachu, będącego już własnością Radziwiłłów; stan dzisiejszy — harmonijnie zestrojone w duchu klasycystycznym elewacje od Krak. Przedmieścia — to ostateczne dzieło gruntownej przebudowy, dokonanej przez P. Aignera w 1818 r., celem przystosowania budynku do reprezentacyjnych potrzeb namiestnika Królestwa Polskiego (stąd popularna nazwa — pałac Namiestnikowski). Swój charakter stylowy z tego czasu zachowała jeszcze sala balowa, sklepione zaś wnętrze parteru odzywa się echem XVII w.
Zanotować jeszcze należy, że pałac po pożarze 1852 r. odbudowuje arch. A. Kropiwnicki, dekoracje wnętrza uzupełnia w 1856 r. B. Podczaszyński.
Ostatnia restauracja M. Lalewicza miała miejsce w latach 1919-1924. Dwa skrajne posągi nad attyką głównego korpusu pochodzą z dawnej Bramy Krakowskiej, pozostałe P. Malińskiego z I-ej pół. XIX w., restaurowane przez rzeźb. J. Biernackiego w dwudziestych latach naszego wieku. Cztery lwy kamienne przy wjeździe — dłuta K. Landiniego, ucznia Thorwaldsena, z czasów Królestwa Kongresowego. Na dziedzińcu przed pałacem projektowano swego czasu ustawienie pomnika ks. Józefa Poniatowskiego; przegrana 1831 r. zmieniła ten projekt. Od 1870 do 1915 r. stał tu znienawidzony przez Warszawę posąg jej zdobywcy, feldmarszałka Paskiewicza, dzieło Pimienowa.
W 1707 r. zatrzymał się w tym pałacu Piotr I, car moskiewski. Od 1774 r. opuszczony pałac był wynajmowany różnym trupom teatralnym odbywały się tu również reduty. 29 listopada 1830 r. na podjeździe pałacowym został zabity gen. Hauke v.-min. spraw wojskowych; później w latach sześćdziesiątych XIX w. odbywały się tu słynne zebrania T-wa Rolniczego; w 1928 r. zamieszkiwał tu szach afgański Amanullach.
Nr. 15 — na wprost pałacu Rady Ministrów — jeden z najlepiej zachowanych zabytkowych pałaców warszawskich (obecnie Potockich) o charakterystycznym podwórzu, cour d'honneur, oddzielonym od ulicy żelazną kratą o dwu bramach z małą kordegardą. Około 1730 r. Czartoryscy przebudowują wg. proj. Józefa Fontany stojący tu dawny pałac Denhoffów, nadając mu obecnie zachowany kształt, oparty na założeniach francuskich i saskich. Bezpośrednią świeżość stylową rokoka zachowały elewacje bocznych pawilonów i mała, lekka w swej architektonicznej wytworności corps de garde. Natomiast portyk głównego korpusu, jak również klasycy styczne dekoracje wnętrza pochodzą z końca XVIII w. (proj. J. Kamsetzera).
Od Czartoryskicli drogą dziedziczenia pałac ten przechodzi na własność Lubomirskich, potem Potockich. W latach 1806—7 zamieszkuje tu Murat, 22-go stycznia 1807 r. odbywa się tu świetny bal na cześć Napoleona; w 1812 r. jest to kwatera ambasadora francuskiego arcyb. Pradta, w 1815 r. Nowosilcowa, a w 1831 r. gen. gub. Witta. W 1862 r. w oficynie od ulicy Ossolińskich odbywały się tajne zebrania powstańców.
Nr. 13 — wielki, harmonijnie rozczłonkowany gmach hotelu Europejskiego, budował H. Marconi, (ojciec) w 1856 r. Gmach ten zajmuje miejsce zburzonego pałacu Lubomirskich.

Nr. 42/44 (naprzeciw) — hotel Bristol (architekt Wł. Marconi, syn) na miejscu dawnego pałacu Ign. Potockiego, potem Tarnowskich, z którego zachowała się. piękna rokokowa boazeria małej salki, zrekonstruowana w Muz. Narodowym. W sali Malinowej hotelu dn. 13 lipca 1923 r. żegnał świat polityczny przed wyjazdem do Sulejówka Marszałek Józef Piłsudski.
Hotel wypełnia narożnik od ul. Karowej, którędy przejście do dzielnicy, położonej nad Wisłą. Ślimak im. Markiewicza (arch. K. Dankowski), stąd malowniczy widok na tyły pałaców i kościołów Krakowskiego Przedmieścia. W przygotowaniu budowa mostu przez Wisłę..

Cofnięty w głąb malego placyku przy Krak. Przedmieściu, swa. piękną fasadą zamyka perspektywę ul. Królewskiej Kościół PP. Wizytek. Sprowadzony do Polski z Francji przez królową Ludwikę Marię (1654) zakon s s. salezjanek vel wizytek początkowo posiadał kościół drewniany. Budowa obecnego kościoła pod wezw. Opieki św. Józefa została rozpoczęta w 1728 r., po dłuższej przerwie wznowiona i ukończona w latach 1755—1761. Autorstwo architektury kościoła nie ustalone, w budowie odgrywać mieli pewną rolę J. Bellotti, F. Placidi, J. Fontana. Kościół utrzymany w stylu osiemnastowiecznego baroku, zahaczającego o saskie rokoko, zwłaszcza w dekoracjach, typowych dla stylu Ludwika XV. Całość oddziaływa na widza swą niezwykle szczęśliwie przemyślaną kompozycją i wykwintem, zarówno wnętrza, jak i fasady. Fasada jest ozdobiona dobrymi rzeźbami: grupa Nawiedzenia, figury świętych, rokokowe płaskorzeźby dekoracyjne. Kościół Wizytek wśród barokowych kościołów Warszawy wyróżnia się jednolitością kompozycji stylowej, wysokim poziomem artystycznym oraz dobrym stanem zachowania.

Nr. 30 — dawny pałac Uruskich, zbudowany na miejscu pałacu Poniatowskich, obecnie własność ks. Czetwertyńskich. Neorenesansowa fasada z XIX w. (arch. A. Gołoński). W ogródku pomnik, wzniesiony w 1847 r. przez Seweryna Uruskiego na pamiątkę elekcji Stanisława Augusta, który zamieszkiwał tu w czasie swojej elekcji.

Nr. 26/28 — Brama imitująca architekturę barokową, wiedzie do obszernego dziedzińca, wokół którego zgrupowany jest kompleks zabudowań Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego.
Położony wśród zadrzewionych skwerów, w głębi, poza widoczną od ulicy biblioteką — wznosi się główny gmach Uniwersytetu. Spokojna jego fasada zaakcentowana jest występującym naprzód portykiem.
Klasycy styczny, w duchu I pół. XIX w. charakter jej zaciera ślady dawnej architektury, która od strony ogrodu zachowała barokowe rozczłonkowanie elewacji i rokokową dekorację sztukaterii.
Na miejscu dawnego dworu letniego i zwierzyńca ks. Mazowieckich wzniósł tu pałac Zygmunt III, odbudował go gruntownie Jan Kazimierz w 1660 r., od tego czasu gmach ten zwano pałacem Kazimierzowskim. W końcu XVII w. stanowi własność Jana III, jest rezydencją królewicza Jakuba. Po śmierci króla przypada królewiczowi Konstantemu. W 1732 r. nabywa go August II, wtedy to zbudowano w dziedzińcu pałacowym koszary dla wojska (dziś już nieistniejące). August III sprzedaje pałac ks. Józefowi Sułkowskiemu, dzięki któremu zostaje przebudowany w stylu saskiego rokoka w 1740 r. W latach 1765—1795 znalazła tu pomieszczenie, ufundowana przez Stan. Augusta Szkoła Rycerska, w której między innymi kształcił się T. Kościuszko. J. U. Niemcewicz, gen. L. Fiszer, gen. J. Jasiński. Za czasów pruskich mieściła się tu Rada Sprawiedliwości, a za Księstwa Warszawskiego — lazaret francuski.
Od 1808 r. pałac ten należał do władz edukacyjnych (tablica pamiątkowa). Za Król. Kongresowego w związku z oddaniem gmachu na nowoutworzony Uniwersytet dokonano przebudowy (1815—1817—1824), która wpłynęła decydująco na zmianę frontowej fasady (arch. Eltschel). Wzniesiono wtedy kolumnowy portyk, w tympanonie umieszczono rzeźby P. Malińskiego.
Poza gmachem rozpościera się malowniczo na stoku szkarpy ogród uniwersytecki. W miejscu tym istniał ogród botaniczny już w XVII w., ponownie założono go w 1811 r. lecz już w 1818 r. przeniesiono na obecne miejsce w Al. Ujazdowskie; dawny ogródek służy jednak nadal nauce, wykorzystany dla celów dydaktycznych; na tarasie od ogrodu umieszczono pamiątkową armatę., zdobytą przez akademików w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r.
Niżej małe lapidarium. Dwa boczne pawilony, wysunięte prostopadle do Krak. Przedmieścia, mieszczą seminaryjne zakłady wydziału humanistycznego i archiwum Min. W. R. i O. P., budowane w 1815 r. przez arch. J. Borettiego, zawierające materiały odnoszące się do szkolnictwa b. terenu Kr. Kongresowego z 1. 1807—1918 (korzystanie str. 19); były restaurowane następnie parokrotnie; tympanony z rzeźbami P. Malińskiego. Dwa następne pawilony ,równoległe do Krak. Przedmieścia, to pozostałości Uniwersytetu z lat Królestwa Kongresowego, przy tym budynek od wejścia i ulicy na prawo, wzniesiony został w 1820 r. przez arch. M. Kado specjalnie dla Oddziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu. Umieszczony w nim został na parterze zbiór odlewów gipsowych, rzeźb antycznych — znajdujący się narazie w pawilonie drewnianym, położonym obok (zwiedzanie str. 21). Dawną salę wykładową, pracownie rzeźbiarskie i architektoniczne oddano Państwowemu Muzeum Zoologicznemu. Gmach ten częściowo spłonął w październiku 1935 r. i obecnie jest odbudowywany.
W środku tego symetrycznie wystawionego kompleksu budynków, wybudowana została w 1891—94 r. biblioteka Uniwersytecka (arch. S. Shiller i A. Jabłoński)....

Nr. 24 — Miejski Szpital Św. Rocha z kaplicą w podwórzu (arch. Jakób Fontana 1749 r.), przebudowa w XIX w. zatarła dawny stylowy wygląd gmachu.
Nr. 5 — na wprost gmachu Uniwersytetu, — brama uwieńczona orłami z końca XVIII w. prowadzi do dziedzińca dawnego pałacu Czapskich (1740 r.), następnie Krasińskich, a obecnie hr. Raczyńskich. Główny korpus zachował na ogół dobrze styl rokoka, oficyny frontowe dobudowane w końcu XVIII w. przez J. Kamsetzera, skrzydło od ul. Traugutta, późniejsze, imituje rokoko (arch. H. Marconi, 1851—1852 r.).
Pałac ten w pierwszej połowie XIX w. należał do gen. W. Krasińskiego, mieszkał w nim Zygmunt Krasiński, a w oficynie Fr. Chopin (tablica pamiątkowa). W znajdujących się tu zbiorach Raczyńskich interesujący, ze względu na Warszawę, cykl widoków Z. Vogla.

Kościół Św. Krzyża. Kościół funduje królowa Ludwika Maria... dla sprowadzonych z Francji oo. misjonarzy, którzy z przerwą od 1864—1918 r. są i dzisiaj jego gospodarzami.
Kość. Św. Krzyża związany jest z wielu wspomnieniami historycznymi. Tu odbył się w dn. 3 maja 1792 r. pierwszy i jedyny w epoce stanisławowskiej obchód Konstytucji 3-go Maja; na placu przed kościołem w dn. 17 kwietnia 1794 r. toczyła się zacięta i krwawa walka między ludem warszawskim a wojskiem rosyjskim; w 1814 r. spoczęły tu chwilowo zwłoki ks. J. Poniatowskiego, stąd odbył się w styczniu 1826 r. pogrzeb Stanisława Staszica, a dn. 2-go marca 1861 r. manifestacyjny pogrzeb 5 poległych. Ponieważ za czasów rosyjskich nie wolno było czcić jawnie rocznic i bohaterów narodowych, czczono ich urządzaniem nabożeństw, przeważnie w kość. Św. Krzyża, fundowaniem nagrobków i tablic po kościołach; obecnie również w kość. Św. Krzyża odbywa się wiele specjalnie uroczystych nabożeństw, jak również manifestacyjne pogrzeby, jak np. w 1920 r. pułkownika Lisa Kuli, w 1936 r. L. Wyczółkowskiego, w 1937 r. K. Szymanowskiego.
W dolnym kościele są pochowani: St. Małachowski, marszałek Sejmu Czteroletniego, ks. Czartoryscy; Michał, Jerzy i Adam, ojciec Adama Czartoryskiego, prezesa Rządu Narodowego w powstaniu listopadowym, ks. Piotr Baudouin, minister Fleming i wielu innych.
Kościół budowany był w dwu nawrotach, przy współudziale kard. M. Kadziejowskiego i bspa B. Tarły, jako głównych dobrodziejów. W pierwszym okresie, w latach 1682—1696, otrzymuje kościół swój plan pokrewny kość. św Anny w Krakowie, a będący swobodną odmianą planu kość. II Gesu w Rrzymie. Oparta na tym planie barokowa architektura tego największego kościoła z ówczesnych w Warszawie, odznaczała się płytko sklepioną czaszą na skrzyżowaniu naw, lekko przypłaszczonym sklepieniem, delikatnymi profilami gurtów, gzymsów, pilastrów i kapiteli, ogólnie zaś przewagą linii poziomej nad pionową.
Na tablicy, umieszczonej w transepcie po prawej stronie od wejścia, Józef Bellotti wymienia siebie jako autora tej części kościoła łącznie z kryptą. Fasada była jeszcze wtedy w stanie surowym. Józef Fontana w 1726—1727 r. wznosi trzecią kondygnację jednej z wież. D. Jauch w 1728 r. opracowuje, wreszcie Jakub Fontana w 1753—54 wznosi drugą wieżę i jemu też przypisuje się ostateczną koncepcję fasady, jaka z drobnymi zmianami zachowała się do dziś.

Naprzeciwko kościoła 3 kamieniczki:
Nr. 10,12,14. — W jednej z nich na poddaszu, za czasów Król. Kongresowego mieszkał poeta Konstanty Gaszyński. Są one pozostałością osiemnastowiecznej zabudowy ulicy, przy której prawie naprzeciw kościoła wznosił się do 1913 r. wytworny pałac Karasia z II pół. XVIII w.

Na jego tle, w oparciu o pałac Staszica, ustawiony tu na cokole z t. zw. czarnego granitu szwedzkiego w 1830 r. Pomnik Mikołaja Kopernika, dzieło Thorwaldsena, znajdował pełniejsze niż dzisiaj związanie z architekturą.
Miejsce na pomnik obrane zostało celowo przed gmachem Tow. Przyjaciół Nauk, które w pracach swych nawiązywać miało do wielkich poprzedników polskich na polu nauki.

Pałac Staszica, dawniejszy pałac Towarzystwa Przyjaciół Nauk, klasyczną fasadą zamyka częściowo perspektywę Krakowskiego Przedmieścia. Poprzednio w tym miejscu zamykał ulicę kość. dominikanów — obserwantów rokokową fasadą z dwiema strzelistymi wieżami, wzniesioną przez E. Schrogera w 1762 r. — sam kościół był starszy. W 1818 r. kościół zburzono, na jego miejscu zbudowano (w 1820—23 r.) z inicjatywy i kosztem St. Staszica, wg. proj. A. Corazziego, obecny gmach — stąd nazwa pałac Staszica, przeznaczony przez fundatora na siedzibę T-wa Przyjaciół Nauk. Po powstaniu styczniowym przerobiony został
w stylu rosyjsko-bizantyjskim na rządowe gimnazjum z kopulastą kaplicą cerkiewną. Ostatnia restauracja w latach 1926—30 (arch. M. Lalewicz), starała się przywrócić w pewnych granicach dawny wygląd gmachowi, oddanemu przez Państwo Warszawskiemu Towarzystwu Naukowemu. Z okien sali posiedzeń tego gmachu piękny widok na perspektywę Krakowskiego Przedmieścia. W ogrodzie, przylegającym do gmachu od strony ul. Kopernika, zniszczony pawilonik, niesłusznie uważany za t. zw. kaplicę carów Szujskich.
Obecnie w pałacu, oprócz T-wa Naukowego, mieści się jeszcze kilka instytucyj, między innymi: Kasa im. Mianowskiego, mająca na celu popieranie naukowej twórczości polskiej, Akademia Nauk Technicznych, kilka zakładów uniwersyteckich, Instytut Francuski oraz Muzeum archeologiczne im. Erazma Majewskiego Warszawskiego Tow. Naukowego

wydanie z 1938 roku

 

www.123noclegi.info

www.gdzie-nocleg.pl

www.stare-miasto.com

www.wiejskie-wakacje.pl

www.123noclegi.pl

  Copyright © 2009-2019 M. Lewandowski firma LEWMARK