Reklama, informacja.
Warszawska strona, o warszawskich  ulicach, zabytkach, firmach, sklepach, restauracjach, galeriach i warszawskich ciekawostkach.

abc@warszawska.info    abc.warszawa@gmail.com


501 153 348

Autorska Bibliografia Ciekawostki

Firma

Reklama - Cennik

Spis ulic

Baczyńskiego, Bagno, Pl.Bankowy, Bednarska, Bielańska, Boduena, Bracka, Canaletta, Chmielna, Corraziego, Czackiego, Daniłowiczowska, Pl.Defilad, Dowcip, Dynasy, Elektoralna, Fredry, Gałczyńskiego, Gamerskiego, Graniczna, Grzybowska, Pl.Grzybowski, Hipoteczna, skwer Hoovera, Jana Pawła II (strona wschodnia), Jasna, Al.Jerozolimskie (strona północna), Karasia, Karowa, Kopernika, Kozia, Krakowskie Przedmieście, Kredytowa, Królewska, Krywulta, Kubusia Puchatka, Małachowskiego, Mariańska (po obu stronach Świętokrzyskiej, Marszałkowska, Pl.Mirowski, Mazowiecka, Moliera, Moniuszki, Niecała, Niżyńskiego, Nowy Przejazd, Nowy Świat, Oboźna, Okólnik, Ordynacka, Orla, Ossolińskich, Pańska, Piłsudskiego, Plater, Pl.Powstańców Warszawy, Próżna, Przechodnia, Przeskok, Przybosia, Ptasia, Rysia, Senatorska, Sewerynów, Sienkiewicza, Sienna, Smolna, Al.Solidarności, Sosnowa, Szkolna, Szpitalna, Śliska (nr 3-9), Świętokrzyska, Tamka (od Kopernika do Pałacu Ostrogskich nr 40, 43-49), Pl.Teatralny, Tłomackie, Traugutta, Trębacka, Tuwima, Twarda, Warecka, skwer Wiecheckiego, Widok, Wierzbowa, Zgoda, Zielna, Zimna, Złota, Pl.Żelaznej Bramy.

historia ulicy

 


fragment starego przewodnika

Eugeniusz Szwankowski opisuje ulicę Bagno tak;

Ulica idąca od placu Grzybowskiego do Zielnej. Był to odcinek dawnego traktu biegnącego od Grzybowa do Ujazdowa wśród pól i ogrodów. W 1770 urzędowo nazwano ulicę B. od podmokłego terenu osuszonego w drugiej połowie XVIII w. Zabudowana w czasie Królestwa Kongresowego kamienicami 1- i 2-piętrowymi stała się w drugiej połowie XIX w. ulicą targową zwaną Pociejowem, przy której skupiał się handel starzyzną i znajdował się bazar mięsny Ulrycha. Pierwsze targowisko zwane Pociejowem znajdowało się na obecnym pl. Teatralnym, później zostało przeniesione na naroże Królewskiej i Marszałkowskiej, następnie zaś na B. Nazwa pochodzi od pałacu Pocieja, wybudowanego przy obecnej ul. Moliera, na którego dziedzińcu założono targowisko. Ulica zamieszkana była przeważnie przez ludność żydowską. Zabudowa została zniszczona w 1944. Po wojnie w wyremontowanych parterach domów mieściły się sklepy handlu żelazem. W 1965 między B. i pl. Grzybowskim ukończono budowę osiedla „Grzybów II"; wielokondygnacyjna zabudowa B. zmieniła całkowicie wygląd ulicy.

Jarosław Zieliński - "Atlas Dawnej Architektury Ulic i Placów Warszawy" tom. 1 (skrót)

Uliczka osiedlowa pomiędzy pl. Grzybowskim a Zielną. Pierwotnie przedłużenie ciągu ulic: Wiejska - Bracka - Zgoda jako odcinek traktu z Ujazdowa do Grzybowa. Urzędowo nazwana w 1770 od miejsca przebiegu, ówcześnie podmokłego. Przed 1823 zabudowa istniała tylko na obu narożnikach pl. Grzybowskiego (-» pl. Grzybowski 1 i 2). Ok. 1825 na północnym skraju rozległej posesji nr 6/8/10 wystawiono kamienicę piętrową o 11 osiach. Zapewne w latach trzydziestych dom ten stał się skrzydłem dziewięcioosiowej, dwupiętrowej kamienicy, która po stronie południowej zyskała jedenastoosiowy, piętrowy odpowiednik skrzydła północnego (analogicznie postąpił Corazzi, wznosząc fasadę Teatru Wielkiego, gdzie wykorzystał istniejące skrzydło "Marywilu").
Na tyłach tej wielkiej posesji ulokowano w 1864 słynny "Pociejów", przeniesiony z ul. Szkolnej. Stare, drewniane budynki parterowe w podwórzu wymieniono po 1870 na murowane, mieszczące liczne sklepiki. Z czasem targ wyspecjalizował się w handlu wyrobami żelaznymi, a tradycja ta przetrwała aż do zagłady ulicy w 1962 (w najbliższym sąsiedztwie wegetuje do dziś). Ulicę, podobnie jak cały sąsiedni rejon zamieszkiwała niemal wyłącznie ludność żydowska.
Po stronie nieparzystej istniała jeszcze większa posesja, zajmująca całą długość ulicy (późniejsze numery 1/3/5), zabudowana początkowo tylko wspomnianą kamienicą od strony pl.Grzybowskiego. Po 1829 przybyła tu piętrowa kamieniczka, ulokowana w połowie długości działki (po parcelacji - skraj posesji nr 5). Sąsiedni dom nr 3 powstał przypuszczalnie po 1870; na początku XX w. nadbudowano go do wysokości czterech pięter. Również po 1870 wybudowano dwupiętrowe kamienice nr 2 i 4.
Zniszczenia ostatniej wojny objęły spalone i częściowo zburzone domy nr 2, 6 oraz 1 i 5, w tym ostatnim przypadku tylko w części przyległej do pl. Grzybowskiego, pozostałe domy na tej posesji uległy wypaleniu, a po wojnie - rozbiórce. W różnym stopniu uszkodzone kamienice nr 3, 4, i 8/10 prowizorycznie odremontowano ok. 1946. W późniejszych latach domy te umyślnie zdewastowano i pozbawiono resztek wystroju.

W 1962 decyzją St Rady Narodowej (przew. Janusz Zarzycki) unicestwiono całość zabudowy B. i częściowo pl.Grzybowskiego, a samą ulicę zlikwidowano, realizując projekt osiedla "Grzybów I, II" (arch. Jan Bogusławski i Bogdan Gniewiewski). Obecna ulica B. ma zupełnie zmieniony przebieg.

 

www.123noclegi.info

www.gdzie-nocleg.pl

www.stare-miasto.com

www.wiejskie-wakacje.pl

www.123noclegi.pl

  Copyright © 2009-2019 M. Lewandowski firma LEWMARK